Stichting Oldenzaalse Stadstuinen

De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (S.O.S.) bestaat uit een groep Oldenzalers die zich bijzonder betrokken voelen bij het oude stadshart.

Al meerdere decennia zijn op diverse fronten mensen actief in de weer om de oude nutstuinen in het historische stadshart van Oldenzaal op een zo authentiek mogelijke wijze samen te voegen en in gebruik te nemen als vrij toegankelijk deel van de binnenstad.

Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente die in een groter verband bezig is met de geleidelijke implementatie van het Masterplan Binnenstad, zoals dat is ontworpen door stedenbouwkundige Pi de Bruin.

De Bombazijn is een initiatief van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen wordt gevormd door:

  1. Sieme Ankone (secretaris)
  2. Coen Groeneveld
  3. Johnny Loohuis (voorzitter)
  4. John Vlutters
  5. Jan Steenbeeke
  6. Bob Loohuis (penningmeester)

Het bestuur werkt volledig onbezoldigd.

KvK nummer: 55739202
RSIN: 851841442

Doelstelling conform statuten

De stichting heeft ten doel:

1. A. het bevorderen, herstellen, instandhouden en verbreden van de cultuur en het  historisch erfgoed in de gemeente Oldenzaal.

B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zinverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. A. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren, exploiteren, herstellen en instand houdenvan onroerende zaken met culturele en/of historische waarde in de gemeente Oldenzaal;

B. alle overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen in de meest ruime zin. Het “ultimate goal” van onze stichting is het verwerven van de historische “Tuin van Soer” om deze op historische wijze ingericht open te stellen voor het publiek. Hierbij hoort tevens de aankoop en verwerving van het historische gebouw “de Bombazijn” en het restaureren en revitaliseren van dit gebouw tot een stadsbrouwerij als gevolg waarvan een aantrekkelijk, historisch, gebied ontstaat voor de Oldenzalers en toeristen.

Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op via: 06-51285351

Namens Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
Johnny Loohuis, Jan Steenbeeke, Bob Loohuis, John Vlutters, Coen Groeneveld, Sieme Ankoné

Financiële verantwoording

Stichting Oldenzaalse Stadstuinen heeft de beschikking over een bankrekening bij de Rabobank te Oldenzaal NL70RABO0185204775. 

De jaarrekeningen vanaf 2012 zijn hieronder in te zien:

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2012

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2013

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2014

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2015

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2016

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2017

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2018

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2019

Jaarrekening St. Oldenzaalse Stadstuinen 2020

Culturele ANBI

Stichting Oldenzaalse Stadstuinen heeft de status Culturele ANBI instelling. Voor donateurs aan Culturele ANBI’s geldt dat zij (onder voorwaarden) in hun fiscale aangifte een extra giftenaftrek kunnen opvoeren. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Download De beschikking

Voorbeelden van culturele instellingen Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Voor de exacte voorwaarden en condities verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Beleidsplannen

Download Beleidsplan 2016-2019

Download Beleidsplan 2019-2022