De Oprichting

5 februari 2014
In 2014 werd de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen opgericht. Zoals in het logo is te zien, wordt 2014 aangehouden als het jaar van oprichting van De Bombazijn. Alle initiatieven die er tot op heden zijn genomen, komen van het bestuur van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen.

Het uitvoeren van de verbouwing en uitbreiding, evenals het beheer van het gebouw, maakt dat het verstandig is om deze verantwoordelijkheden te scheiden van het daadwerkelijk exploiteren van de brouwerij. Op korte termijn zal er sprake zijn van twee onafhankelijk van elkaar actieve stichtingen, elk met een eigen doelstelling en verantwoordelijkheid.

een prachtig Logo

15 februari 2014
De hop is een bijzondere vogel met een unieke uitstraling. Tegelijk is hop het basis-ingrediƫnt van vrijwel alle bieren. De markante opstaande verenkuif van de hop vormde de basis voor ons logo, gecombineerd met een strakke en klassieke opvatting van het lettertype en de totale vormgeving. Wij zijn er bijzonder blij mee en de logo-bekendheid in Oldenzaal en omgeving stijgt snel.

Nieuwbouw

15 februari 2014
De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen heeft, in samenwerking met een gespecialiseerd bureau, een concept-bestemmingsplan gemaakt voor het ontwikkelen van De Bombazijn als een kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij.

De bouwplannen zijn globaal onder te verdelen vanuit drie essentiƫle uitgangspunten.

A: het bestaande gebouw wordt zoveel als mogelijk in de huidige staat gerestaureerd naar de huidige bouwkundige eisen. Alle kenmerkende elementen blijven bewaard.

B: zoals uit historische documentatie blijkt, had het gebouw (nu met plat dak) voorheen een zogenoemd mansarde-dak. Deze authentieke dakconstructie komt terug, waardoor een mooie bovenverdieping ontstaat.

C: om voldoende ruimte te hebben voor een compleet en modern brouwproces, inclusief bijhorende faciliteiten, wordt er een ondergrondse ruimte gerealiseerd. Deze verdwijnt onzichtbaar onder de tuin.