Een geschiedenis van eeuwen verdient een mooie toekomst

Het blijft wel eens wat onderbelicht; de historische Hanzestad Oldenzaal kent nog altijd de rijkdom van een eeuwenlang onbebouwde en grote stadstuin in het hart van de stad. De tuin bood voedsel tijdens lange periodes van belegering en is alleen al om die reden het koesteren meer dan waard. Daar komt bij dat het van een grote schoonheid is en bedoeld om het leven van iedereen in de breedste zin een beetje mooier te maken..,

‘Een bebouwd en een open gebied binnen de stadswallen, als een soort Yin en Yang. Dat is heel bijzonder in Nederland en wereldwijd… bebouw het niet, maar bewaar het. Anders ben je de betovering kwijt.’ Rijkbouwmeester Pi de Bruijn

In tijden van vrede onderhielden de stedelingen en boeren nauwe contacten. De boeren voerden voedsel aan en in de koude maanden weefden de boeren voor de vele weverijtjes in de stad. Het is de basis van onze textielcultuur. De huidige tuinen en het gebouw van De Bombazijn herinneren aan die tijden. Het zijn nu de boeren die biergerst verbouwen voor De Bombazijn, als symbool van de historische band tussen stad en land.

De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS) heeft zich ten doel gesteld om concreet werk van te maken van dit herstel van historisch erfgoed. Inmiddels hebben enthousiaste partners als de gemeente, de Geldermanstichting en de directe buren zich achter deze ambitieuze doelstelling geschaard.

De tuinen zijn van en voor alle Oldenzalers. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat een ‘groene oase’ in hartje binnenstad. Een ontmoetingsplek met aandacht voor de geschiedenis, ruimte voor evenementen die bij het karakter van de plek aansluiten en waar de beleving van Oldenzaal als historisch interessante stad wordt versterkt. De Stadstuinen zijn bovendien een natuurlijke schakel met het omringende Noordoost-Twentse landschap. Wethouder Trees Vloothuis