Masterplan Pi de Bruijn

Met steun van stedenbouwkundige Pi de Bruijn

De vermaarde stedenbouwkundige Pi de Bruijn uit Amsterdam (geboren in Losser) voelt zich bijzonder verbonden met het oude Oldenzaal. Eerder al stond hij aan de basis van het Masterplan Binnenstad, zoals dat door de gemeenteraad als leidend is bestemd voor de herinrichting van de binnenstad.

Het plan tot samenvoegen van de tuinen gebeurt in nauw overleg met de gemeente Oldenzaal en museum Het Palthehuis. De gemeente Oldenzaal volgt een eigen traject, binnen de kaders van het Masterplan Binnenstad, om de Tuin van Soer in eigendom te krijgen. De tuin is nu afgesloten en eigendom van bouwonderneming Hegeman te Nijverdal.

Download hier het onderdeel – Tuinen- binnen het Masterplan Binnenstad (2p.)

Download hier het volledig Masterplan Binnenstad (53p.)

Pi de Bruin heeft onlangs de plannen intensief bekeken en heeft ter plaatse de situatie bestudeerd. Hij ondersteunt de huidige plannen van harte en heeft om die reden zitting genomen in het Comité van aanbeveling.

Tuinen
De tuinen zullen worden ingericht volgens een architectonisch plan dat zal worden
opgemaakt in samenspraak met Pi de Bruijn. De heer de Bruijn zal aangeven welke
landschaps architect in aanmerking moet komen voor deze klus.

Horeca
Aangrenzend aan de nieuw in te richten tuinen liggen diverse horeca
ondernemingen. Deze hebben reeds vooraf aangegeven terrassen te zullen inrichten
aan de achterzijde van hun panden indien de tuinen gerealiseerd zijn. Hiermee
ontstaat een levendig stuk Oldenzaal dat direct bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en