Toekomstplannen

Exploitatie

Hoe de stadsbrouwerij zal worden geëxploiteerd is nog een kwestie van beraad. Ervaren horecamensen zijn op dit moment doende om hiervoor een bedrijfsplan te maken.  

De exploitatie zal in elk geval separaat worden gezet van het eigendom. Met andere woorden: er komt een stichting die het object in eigendom heeft (propco.) en er komt een separate stichting die de exploitatie op zich zal nemen (opco.). Hiermee ontstaat een juridische constructie waarmee zekerheid word gecreëerd over het voortbestaan van de brouwerij.