Stand van zaken

S.O.S. heeft de toekomstige stadsbrouwerij de naam ‘De Bombazijn’ gegeven, verwijzend naar de eerdere functie van het gebouw. In de negentiende en twintigste eeuw is er onder andere de textielstof bombazijn geproduceerd.

Een voorbeeld van een Bombazijnweverij

S.O.S heeft het gebouw in eigendom verworven dankzij vele founders en de stichting BOEI. Inmiddels is op kleine schaal begonnen met het brouwen van bier. Het eerste bier wordt zeer waarschijnlijk begin september feestelijk gepresenteerd.
Momenteel loopt een proces van vergunningen en andere formaliteiten om te kunnen beginnen met een verbouwing van het pand en het realiseren van ondergrondse ruimte ten behoeve van de brouwactiviteiten.
Het proces van fondsenwerving gaat gewoon door. Founders en kopers van certificaten zijn van harte welkom.

!!!!  Alle kleine beetjes helpen, u kunt dit project ook steunen !!!!!