Waarom?

De tuinen
In dit gebied in het centrum van Oldenzaal waren vroeger echte stadstuinen, in tijden van belegering werden hier gewassen verbouwd en de stadse mensen haalden hun water uit de aanwezige put.
Voor nu is er het grote belang, dat er een betere verhouding ontstaat binnen de wallen, de verhouding tussen de aanwezige bebouwing (rood) en de natuur (groen).
De stichting zal ook bezig gaan met het verwerven gelden voor de aanschaf van de Tuin van Soer

De tuinen zullen worden ingericht volgens een architectonisch plan dat zal worden
opgemaakt in samenspraak met dhr. Pi de Bruin. Hij zal aangeven welke
landschapsarchitect in aanmerking moet komen voor deze klus.

Horeca
Aangrenzend aan de nieuw in te richten tuinen liggen diverse horeca
ondernemingen. De gemeente heeft aangegeven de wens te hebben dat aan de achterzijde van deze horecagelegenheden (winter)terrassen worden ingericht. De horecafuncite van de Bombazijn zal hier een prima aanvulling op zijn en hiermee ontstaat een levendig stuk Oldenzaal dat direct bijdraagt en complementair is aan de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van de stad, alsmede aan de activiteiten in het centrum en speciaal de horeca aan de Groote Markt

De Bombazijn is een initiatief van Stichting Oldenzaalse Stadstuinen. Middels de ontwikkeling van de Bombazijn willen we een vliegwiel creëren voor de ontwikkeling van het tuinengebied wat als doelstelling is opgenomen in de statuten van SOS. De Bombazijn dient als startpunt voor de ontwikkeling van dit bijzondere deel in de historische stad Oldenzaal.