Stichting Oldenzaalse Stadstuinen

De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (S.O.S.) bestaat uit een groep Oldenzalers die zich bijzonder betrokken voelen bij het oude stadshart.

Al meerdere decennia zijn op diverse fronten mensen actief in de weer om de oude nutstuinen in het historische stadshart van Oldenzaal op een zo authentiek mogelijke wijze samen te voegen en in gebruik te nemen als vrij toegankelijk deel van de binnenstad.

Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente die in een groter verband bezig is met de geleidelijke implementatie van het Masterplan Binnenstad, zoals dat is ontworpen door stedenbouwkundige Pi de Bruin.

De Bombazijn is een initiatief van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen.

Het bestuur van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen wordt gevormd door:
1. Johnny Loohuis (voorzitter);
2. Bob Loohuis (penningmeester);
3. Sieme Ankone (secretaris);
4. John Vlutters;
5. Jan Steenbeeke;
6. Coen Groeneveld;

Het bestuur werkt volledig onbezoldigd.

KvK nummer: 55739202
RSIN: 851841442

Doelstelling conform statuten:

De stichting heeft ten doel:

1. A. het bevorderen, herstellen, instandhouden en verbreden van de cultuur en het  historisch erfgoed in de gemeente Oldenzaal.
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. A. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren, exploiteren, herstellen en instand houden
van onroerende zaken met culturele en/of historische waarde in de gemeente Oldenzaal;
B. alle overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen in de meest ruime zin. Het “ultimate goal” van onze stichting is het verwerven van de historische “Tuin van Soer” om deze op historische wijze ingericht open te stellen voor het publiek. Hierbij hoort tevens de aankoop en verwerving van het historische gebouw “de Bombazijn” en het restaureren en revitaliseren van dit gebouw tot een stadsbrouwerij als gevolg waarvan een aantrekkelijk, historisch, gebied ontstaat voor de Oldenzalers en toeristen.

Financiële verantwoording:
Stichting Oldenzaalse Stadstuinen heeft de beschikking over twee rekeningnummer bij de Regio Bank en Rabobank te Oldenzaal. Op dit rekeningnummer worden inkomsten ontvangen en worden uitgaven gedaan.

De jaarrekeningen van 2012 zijn hieronder in te zien:

2012 – Jaarrekening 2012 Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
2013 – Jaarrekening 2013 Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
2014 – Jaarrekening 2014 Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
2015 – Jaarrekening 2015 Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
2016 – Jaarrekening 2016 Stichting Oldenzaalse Stadstuinen

Historie:
De chocolademakerij
Een belangrijke voorwaarde om het samenvoegen van de tuinen tot een succes
te maken is de restauratie van een bijna tweehonderd jaar oud ambachtsgebouw,
dat tot eind vorige eeuw in gebruik was als chocolademakerij. Het grenst aan de
tuinen en is van historische waarde. In de negentiende en twintigste eeuw heeft het
gebouw meerdere functies gehad. Zo was het onder meer een slagerij, een spinnerij
en een weverij voor de textielstof bombazijn.

S.O.S. zal het gebouw restaureren waarna stadsbrouwerij met horecagelegenheid zal worden gerealiseerd. Deze brouwerij met terras ligt straks aan de rand van de samengevoegde tuinen en is makkelijk bereikbaar vanaf de Citadel. Het kan ook
dienst doen als de plek waar de Oldenzaalse stadsgidsen hun groepen ontvangen,
dienen als uitvalsbasis voor museum het Palthehuis. Tevens kunnen in het gebouw
culturele manifestaties van allerlei aard worden gehouden.

Beleidsplan Stichting Oldenzaalse Stadstuinen

Beleidsplan Stichting Oldenzaalse Stadstuinen 2016-2019

Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op.

Namens Stichting Oldenzaalse Stadstuinen
Johnny Loohuis, Jan Steenbeeke, Bob Loohuis, John Vlutters, Coen Groeneveld, Sieme Ankoné